maanantai 5. marraskuuta 2012

Helsingin Wiikko-Sanomat 1.6.1883 kirjoittaa:


Wiime huhtikuun 28 päiwänä asetettiin Sammatin pieneen, mutta somaan kirkkoon jo kauan tekeillä ollut, nyt walmistunut ja Sammatin seurakunnalle lahjaksi annettu alttaritaulu. Lahjoittaja on kanslianeuvos Lönnrot, joka jo ennenkin niin monella monituisella tawalla on muistanut rakasta syntymäseutuansa. Taulu, professori Beckerin maalaama, on, kuten kaikki tämän meidän mestarimme teokset, erittäin hienoa tekoa, ja kuwaa, niin kuin siitä jo aikaisemmin sanomissa on nähty, Wapahtajamme seisowaksi kalkki kädessä jumalalliset katseensa ylös taiwasta kohti kohotettuina. Taulua ympäröitsewän, siihen warsin somasti soweltuwan, ebenholtzia muistuttawan kehyksen on lahjoittanut herra puuseppä Sylwander Helsingistä – hänkin wanha Sammattilainen. – Waloisessa, siewässä pikkukirkossa taulu näyttää hywin somalta ja tuntuu sangen mieltä ylentäwältä, ja kauan, kauan, kun jalot lahjoittajat eiwät enää ole olemassa, on tuo kallis taulu muistuttawa myöskin teettäjiänsä, jotka, rakastaen Jumalaansa, hänen huonettansa owat pyytäneet kaunistaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti